• Αντιμετώπιση αγγειολογικών προβλημάτων
  • Εκτέλεση Triplex αγγείων
  • Συνεργασία με αγγειολογικά – αγγειοχειρουργικά κέντρα
  • Συνεργασία με καρδιολογικό και ορθοπεδικό τμήμα