• Συνταγογράφηση & άμεση εκτέλεση υπερήχων
  • Πλήρης καθοδήγηση ασθενούς πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εξέτασης για ακριβέστερα αποτελέσματα
  • Υπερηχογραφήματα σώματος (άνω κοιλίας, ήπατος, κλπ. )
  • Υπερηχογραφήματα οργάνων (θυρεοειδούς, μαστών, μαλακών μορίων, κλπ.)
  • Triplex αγγείων και καρωτίδων

(συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)