• Εκτίμηση, παρακολούθηση και ρύθμιση του διαβήτη
  • Παρακολούθηση ενδοκρινολογικών παθήσεων σε συνεργασία με το μικροβιολογικό τμήμα και το τμήμα υπερήχων.
  • Παρακολούθηση γυναικολογικών παθήσεων σε συνεργασία με το τμήμα γυναικολογίας.
  • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των διαταραχών του θυρεοειδή
  • Έλεγχος παχυσαρκίας και υπερτρίχωσης
  • Έλεγχος πρώιμης και καθυστερημένης ήβης
  • Αντιμετώπιση των διαταραχών του κύκλου στην γυναίκα