• Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση
  • Ορθοσιγμοειδοσκόπηση
  • Συνεχής επίβλεψη αναισθησιολόγου και νοσηλευτικού προσωπικού

Πριν από κάθε εξέταση ζητείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος και γενικό CHECK-UP από τον ιατρό. Η εκτέλεση των εξετάσεων γίνεται με μέθη ή χωρίς μέθη σε συνεννόηση του ασθενούς με τον θεράποντα ιατρό και τον αναισθησιολόγο.

(συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)