• Πλήρης γυναικολογική εξέταση
  • Προληπτικός έλεγχος μαστού
  • Ενδοκολπικός υπέρηχος
  • PAP – TEST
  • THIN – PREP
  • Αντιμετώπιση υπογονιμότητας
  • Συνεργασία με κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης
  • Παρακολούθηση κύησης
  • Συμβουλευτική για τη νέα μητέρα και το παιδί σε συνεργασία με το τμήμα παιδιατρικής