Γενική επίσκεψη χωρίς κάρτα σε κάθε Ιατρό 20€

Tο IASIS  Πολυϊατρείο Αργολίδας I.K.E. ιδρύθηκε  τον Ιούλιο του 2013 και μπήκε σε λειτουργία τον ίδιο μήνα.

Στηρίχθηκε πάνω σε μια καινοτόμο ιδέα του ιδρυτή του για την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας.

Ο σκοπός του IASIS  σύμφωνα με τον ιδρυτή του παιδίατρο κ. Μιχαήλ Μινούση είναι η πρόληψη.

Η πρόληψη θεμέλιος λίθος της ιατρικής επιτυγχάνεται στο IASIS με ένα τριπλό συνδυασμό που περιλάμβάνει εύκολη και καθετοποιημένη πρόσβαση σε πολλούς και διαφορετικούς ιατρούς , χαμηλές τιμές ιατρικών υπηρεσιών και συνδρομητική 6μηνη κάρτα υγείας  που όλα μαζί δημιουργούν οικονομίες κλίμακας σε ένα πακέτο με απεριόριστες επισκέψεις σε πολλές και διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες , χαμηλή τιμή των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και εκπτωτικές τιμές στους κατόχους κάρτας υγείας σε μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις .

Χαμηλή τιμή και απεριόριστη πρόσβαση λόγω συνδρομητικής κάρτας υγείας στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες σημαίνει ευκολότερη πιο συχνή και ανέξοδη πρόσβαση των ασθενών και άρα καλύτερη διάγνωση από τον ιατρό αλλά και πιο συχνή παρακολούθηση του ασθενούς, λιγώτερα φάρμακα και κατ’ επέκταση λιγώτερο κόστος για τον ασθενή αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας.

Επιπλέον η ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών και πλέον διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων με την εργαστηριακή υποστήριξη τόσο του μικροβιολογικού όσο και του υπερηχογραφικού-ακτινολογικού εργαστηρίου δίνει καθετοποιημένη εξυπηρέτηση του ασθενούς και μια καλύτερη και πιο ασφαλής διάγνωση αφού μέσα στην ίδια μέρα κατά την επίσκεψη του ασθενούς μπορεί η διάγνωση να υποστηριχθεί από περισσότερους από έναν ιατρό και αυτό με το κόστος μιας και μόνης ιατρικής επίσκεψης.

Αυτό σημαίνει οικονομία χρόνου και χρήματος και για τον ασθενή και για το εθνικό σύστημα υγείας.

Η ύπαρξη συνδρομητικής κάρτας υγείας με κόστος

40€ το εξάμηνο

και απεριόριστες επισκέψεις σε όλους τους ιατρούς του IASIS δίνει μια επιπλέον υπηρεσία στον ασθενή με την έννοια της ασφάλειας-υγείας.

Με κόστος  6,66 € / μήνα ο ασθενής απολαμβάνει το αγαθό της υγείας με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και λόγω απεριόριστης πρόσβασης σε όλους τους ιατρούς επιτυγχάνεται η ΠΡΟΛΗΨΗ και  όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι.

ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ