• Σφαιρικός προληπτικός έλεγχος σε συνεργασία με το μικροβιολογικό τμήμα
  • Εκτίμηση και αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης
  • Σύμβαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για εκτέλεση Τriplex-Εcho και υπερήχων αορτής και καρδιάς
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • HOLTER πιέσεως (24ώρη καταγραφή κατ’ οίκον)
  • HOLTER ρυθμού (24ώρη καταγραφή κατ’ οίκον)
  • Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο καρδιολόγο.

(συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)