• Προσιτές τιμές & πακέτα εξετάσεων για τους ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ασθενείς
  • Αιματολογικές εξετάσεις, INR
  • Βιοχημικές εξετάσεις, PSA
  • Ανοσολογικές εξετάσεις
  • Έλεγχος θυρεοειδούς
  • Έλεγχος ορμονικής λειτουργίας
  • Αλλεργιολογικές εξετάσεις
  • Έλεγχος Ανοσολογικού συστήματος

(συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)