• Εξετάσεις οπτικής οξύτητας
  • Βυθοσκόπηση οφθαλμών
  • Μέτρηση πιέσεων οφθαλμού και εκτίμηση γλαυκώματος
  • Συνταγογράφηση οπτικών βοηθημάτων (γυαλιά)
  • Παρακολούθηση αλλεργιών, αυτό – άνοσων νοσημάτων.
  • Οφθαλμολογική εξέταση για δίπλωμα οδήγησης