• Εξέταση νεογνών & εμβολιασμός
  • Συμβουλευτική γονέων για τον μητρικό θηλασμό
  • Αντιμετώπιση παιδιατρικών λοιμώξεων
  • Εκτίμηση της διανοητικής, σωματικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

  • Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος*
  • Αντιμετώπιση ορθοπεδικών προβλημάτων*
  • Αντιμετώπιση ενδοκρινολογικών και γυναικολογικών προβλημάτων*
  • Οφθαλμολογική εξέταση και εκτίμηση οπτικής οξύτητα*
  • Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας έπειτα από πλήρη έλεγχο*


*Η εκτίμηση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες σε συνεργασία με τον
παιδίατρο