Καλώς Ήρθατε στο Πολυϊατρείο IASIS!

Opening Hours : Δευτέρα ως Παρασκευή 8π.μ-8μ.μ.
  Contact : +30 27510-20000

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Δυνατότητες παιδοκαρδιολογικού τμήματος

Διάγνωση , Εκτίμηση και παρακολούθηση

 • Μεσοκολπική επικοινωνία
 • Μεσοκοιλιακή επικοινωνία
 • Ανοικτός Αρτηριακός Πόρος
 • Μερική Ανώμαλη Εκβολή Πνευμονικών Φλεβών
 • Αορτοπνευμονική Επικοινωνία
 • Στένωση Πνευμονικής Αρτηρίας ή Κλάδων
 • Ανεπάρκεια Πνευμονικής
 • Στένωση Αορτής
 • Στένωση Ισθμού Αορτής
 • Στένωση Μιτροειδούς
 • Ανεπάρκεια Μιτροειδούς
 • Πρόπτωση Μιτροειδούς
 • Ανεπάρκεια Τριγλώχινας
 • Ανώμαλη Έκφυση Στεφανιαίων Αρτηριών
 • Τετραλογία Fallot
 • Μετάθεση Μεγάλων Αγγείω
 • Ατρησία Πνευμονική
 • Ατρησία Τριγλώχινας
 • Νόσος Ebstein Τριγλώχινας Βαλβίδας
 • Διπλοέξοδος Δεξιά Κοιλία
 • Ολική Ανώμαλη Εκβολή Πνευμονικών Φλεβών
 • Αρτηριακός Κορμός
 • Μονήρης Κοιλία
 • Σύνδρομο Υποπλαστικής Αριστερής Καρδιάς

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων με απλή συνταγή:

 • μηνός
 • 2μηνη
 • 3μηνη
 • 6μηνη
 • 9μηνη

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση παρακλινικών εξετάσεων:

 • μικροβιολογικών
 • ακτινολογικών
 • μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών
 • υπερήχων
 • και φυσιοθεραπειών.